Проверка на достапност по домен Се започнува со избор на совршен домен...

TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 $20.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
net 1 $25.00 USD $29.00 USD $29.00 USD
org 1 $20.00 USD $24.00 USD $24.00 USD
xyz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
info 1 $22.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
biz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 $20.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
net 1 $25.00 USD $29.00 USD $29.00 USD
org 1 $20.00 USD $24.00 USD $24.00 USD
xyz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
info 1 $22.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
biz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
tk 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
xyz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 $20.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
net 1 $25.00 USD $29.00 USD $29.00 USD
org 1 $20.00 USD $24.00 USD $24.00 USD
xyz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
info 1 $22.00 USD $25.00 USD $25.00 USD
biz 1 $22.00 USD $26.00 USD $26.00 USD
tk 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A
ga 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A
gq 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A
cf 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A
ml 1 $0.00 USD $0.00 USD N/A